80% spośród wszystkich pracowników RONDO 1 dojeżdża do pracy komunikacją miejską, na rowerze lub pieszo.

Rondo 1 przystąpiło do procesu recertyfikacji LEED na początku trzeciego kwartału 2015 roku. Audytorzy z firmy JLL, działający w roli asesora w procesie recertyfikacji, stale kontrolowali postęp prac, a po ich zakończeniu przeprowadzili audyt. Na podstawie jego wyników została złożona aplikacja do USGBC o przyznanie Rondo 1 certyfikatu LEED Platinum. Ostatnim krokiem na drodze do jego otrzymania była weryfikacja złożonej aplikacji.

W cały proces włączyli się również najemcy i ich pracownicy jak również firmy wykonawcze pracujące w budynku, wprowadzając m.in. programy dokonywania odpowiedzialnych zakupów, czyli preferujących produkty ekologiczne czy pomagając w wypełnianiu niezbędnych ankiet. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu udało się osiągnąć zamierzony cel i Rondo 1 otrzymało w czerwcu 2016 roku certyfikat LEED Platinum.